Vimla Bahuguna - Recipient, JBA 1995

Ms. Vimla Bahuguna (Secretary, Parvatiya Paryavaran Saurakshan Samiti, Uttar Pradesh) received the Jamnalal Bajaj Award for Development & Welfare of Women and Children (1995) at the Jamnalal Bajaj Awards 1995, held on 5th November, 1995 at 5:30 pm at Yashwantrao Chavan Centre, in Mumbai.